Elektronická učebnice remediačích technologí vznikla za podpory grantu FRVŠ 380/2010, a nadále je vytvářena jako studijní materiál využitelný ve výuce předmětů na FT UTB: Úvod do sanační geologie, Vzorkovní pro environmentlní analýzy a Environmentlní geologie. Čtenář by studiem materiálů měl získat ucelený přehled a aktuální informace z oblastí odpadového hospodářství a remediačních (dekontaminačních) technologií.
 
Autoři:

    Ing. Roman Slavík, Ph. D.
    Ing. Markéta Julinová, Ph.D.