Obsah > Terminologie

Slovník pojmů a zkratek

A

  A254 - absorbance při 254 nm.
  ABS - alkylbenzensulfonany
  AES - natrium-alkylpolygykolsulfát-alkylethersulfát
  AHTN - Tonalide®
  AOS - a-olefinsulfonáty  
  AOX - absorbovatelné organicky vázané halogeny (Adsorbable Organic Halogens)
  APE - oxyethylenové alkylfenoly
  AT - anionické tenzidy
B
  BFRs - bromované retardery hoření (Bromine Flame Retardants)
  BSK - biologická spotřeba kyslíku (Biochemical oxygen demand - BOD ).
D
  DDT - 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan
  DEHP - di-(2-ethylhexyl)-ftalát
  DOC - rozpuštěný organický uhlík (Dissolved Organic Carbon)
  DOX - celkové rozpuštěné organicky vázané halogeny (Dissolved Organic Halogens)
  DTPA - kyselina diethylentriaminpentaoctová ...