Obsah > Kontaminovaná média

Klasifikace půd

Půdy vznikají různými pedogenetickými procesy jejichž výsledkem je specifická charakteristika půdního profilu, který sestává z diagnostických půdních horizontů s rozdílnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Na základě analýz jednotlivých horizontů lze půdu klasifikovat do taxonomických půdních typů. Prvotní klasifikační systémy půd rozdělovaly půdy podle geologické charakteristiky matečné horniny, chemického složení nebo podle fyzikálních vlastností ...