Obsah > Kontaminovaná média > Charakteristické znaky půd

Charakteristické znaky půd

Půda dlouhodobě vzniká a vyvíjí se na rozhraní geosféry, atmosféry, hydrosféry a biosféry. Člověkem byla donedávna vnímána jako zdroj stavebních surovin a materiálů, prostor pro výstavbu nebo pouze médium pro pěstování plodin pro obživu, tedy jako nejnižší složka potravního řetězce. Avšak z pohledu environmentálního je třeba půdu chápat jako ekosystém, ve kterém vzájemnou interakcí jednotlivých složek (živých i neživých) dochází k pozitivnímu nebo negativnímu ovlivňování jeho kvality ...