Obsah > Kontaminovaná média > Pedologický průzkum

Pedologický průzkum

Podrobný pedologický průzkum by měl být výchozím předpokladem pro plánování jakýchkoliv zásahů upravujících vlastnosti půdy. Měl by být zpracován v takové kvalitě a rozsahu, aby z komplexního hlediska umožnil posouzení základních faktorů charakterizujících půdní poměry (vlastnosti). Dle účelu jej lze rozdělit na [