Obsah > Analýza kontaminace

Monitorování jakosti půd

Z pohledu moderní zemědělské a lesnické vědy již nejsou hlavními indikátory kvality půd jen agrochemické a produkční vlastnosti, ale především vlastnosti environmentální, které v sobě zahrnují funkce půdy v přímé vazbě na zdraví člověka a kvalitu životní prostředí. Mezi tyto funkce půdy se řadí například [1-4]:

  • ovlivňování koloběhu látek a energie jako součástí ekosystémů,
  • základní článek potravního řetězce a médium nezbytné pro život rostlin, živočichů a člověka,
  • základ pro stabilitu budov a silnic,
  • základ úrody v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,
  • retenční prostor, zásobárna podzemní vody a čistící prostředí, přes které voda prochází,
  • nositel genetického fondu,
  • archeologický a paleoekologický doklad, atp ...