Obsah > Analýza kontaminace

Terénní a laboratorní rozbory

Podrobný průzkum půdy je z části prováděn v terénu, avšak aby bylo možné komplexně posoudit celkový stav půd v zájmové lokalitě, jsou některé terénní analýzy zpřesňovány laboratorními analýzami. Přehled sledovaných charakteristických fyzikálních, chemických a biologických vlastnosti půd je uveden na obr ...