Obsah > Remediační technologie

Remediační technologie

Remediační technologie se v České republice začaly intenzivně využívat až v posledních dvou desetiletích především v důsledku odstraňování starých ekologických zátěží. Pomocí těchto technologií jsou z prostředí (voda, vzduch a horninové prostředí) odstraňovány škodlivé látky. Důležitými paramtery, které je třeba při výběru vhodné technologie zohlednit jasou - lokální podmínky dekontaminované lokality a prostředí, typ a účinnost technologie, typ kontaminantu a jeho chování, ekonomická náročnost atd ...