Obsah > Remediační technologie

Skládkování

S rostoucí industrializací, technologickým vývojem a ekonomickým růstem se rovněž zvýšila i produkce odpadů. Přestože je ukládání odpadů na skládky nejméně vhodným způsobem odstraňování odpadů, v České republice je zatím jedním z nejrozšířenějších způsobů. ...