Obsah > Legislativa

Vybrané vyhlášky MŽP

206/2001 Sb. Vyhláška MŽP o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 
282/2001 Sb. Vyhláška MŽP o evidenci geologických prací 
368/2004 Sb ...