Obsah > Remediační technologie

Remediační technologie

Remediační technologie se v České republice začaly intenzivně využívat až v posledních dvou desetiletích především v důsledku odstraňování starých ekologických zátěží. Pomocí těchto technologií jsou z prostředí (voda, vzduch a horninové prostředí) odstraňovány škodlivé látky. Důležitými paramtery, které je třeba při výběru vhodné technologie zohlednit jasou - lokální podmínky dekontaminované lokality a prostředí, typ a účinnost technologie, typ kontaminantu a jeho chování, ekonomická náročnost atd. Při remediaci často platí, že jediná technologie nemusí dostatečně vyčistit kontaminovanou lokalitu, nebo-li nelze pomocí ní dosáhnout rychle a přijatelnými náklady požadovaných limitních hodnot. Z tohoto důvodu jsou obvykle kombinovány různé typy individuálních postupů do jedné integrované technologie. [52] Na obr. 16. je načrtnuto dělení dle způsobu zpracování kontaminovaného materiálu:

  • IN-SITU – na místě bez těžby pevných materiálů, bez čerpání vyčerpávání podzemní vody
  • EX-SITU – po vytěžení pevných materiálů nebo vyčerpání podzemní vody a přemístění z kontaminované lokality
  • ON-SITE – po vytěžení nebo vyčerpání na kontaminované lokalitě
  • OFF-SITE – po vytěžení nebo vyčerpání mimo kontaminovanou lokalitu

Obr. 16. Základní rozdělení remediačních technologií.